โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562