โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุข​ (หลักสูตร “ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการจัดการกลยุทธิ์….)

ยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุข​ “นวัตกรรมการจัดการกลยุทธสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ​ 4.0” ที่ ประสานสุขวิลล่าบีช​ รีสอร์ท​ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

หลักสูตร “ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”