โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

  • ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561

  • ณ โรงแรมบ้านส่วนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี