หน้าแรก

ฮาร์วาดเอเชีย ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ

CHANGE | GROWTH | FUTURE


วีดีทัศน์ ยุทธศาสตร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี


 • ยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20ปี โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริษัท นำเสนอ"เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ" ต่อสภาปฎิรูปประเทศ


 •  ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ต่อสภาปฎิรูปประเทศ สภาฯมีมติรับรอง 147 เสียงต่อ 2 เสียงขั้นตอนต่อไปนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ต่อไป ครับ ขอให้ผ่านไปด้วยดีเพื่อชาติของเราครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนครับ

การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร


 • การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร
 • ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2561
 • ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียล่าสุด


บทความ
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ความรู้
บทความ
ข้อคิดสาระชีวิต
Slider

ความร่วมมือทางวิชาการประจำปี 2560-2561

"โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี"

ระหว่าง ดิจิทัลเอเชีย กับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


Slider

 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

 • ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561

 • ณ โรงแรมบ้านส่วนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2561….จ.นราธิวาส

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2561
 • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
 • ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561
 • ณโรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่. จังหวัดสงขลา.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผล…..

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
 • ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561
 • ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี..

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
 • ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิหาคม 2561
 • ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี
Page: 1 / 21 (84 posts)
12321หน้าถัดไป »