หน้าแรก

ฮาร์วาดเอเชีย ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ

CHANGE GROWTH FUTURE


ความร่วมมือทางวิชาการประจำปี 2560-2561

"โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี"

ระหว่าง ดิจิทัลเอเชีย กับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียทั้งหมด

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
 • วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561
 • ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 4 (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
 • ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561
 • ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี
 • กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ วิทยากรภาครัฐ/เอกชน เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และภาคประชาสังคม จำนวน 50 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
 • ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561
 • ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงาน…

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 • ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561
 • โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ..

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
“เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปัจจัยความสำเร็จขององค์กร

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปัจจัยความสำเร็จขององค์กร ปีงบประมาณ 2561
 • ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2560
 • ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
Page: 1 / 13 (76 posts)
12313หน้าถัดไป »
1213หน้าถัดไป »
หน้าถัดไป »
เมนู